TIS S.R.L.

Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti

asociatie neguvernamentala si nonprofit, cu personalitate juridica

facebook

Istoric

Despre Asociaţia Artiştilor Plastici Bucureşti

        Premergător înfiinţării Asociaţiei Artiştilor Plastici Bucureşti, în martie 1971, un grup format din dul Constantin Vulcan, Dr. Aurel Mărgineanu, Natalia Tofan, Dr. Theodor Drăghici şi Petre Gheban, pun bazele Cenaclului artistic „Ştefan Demetrescu”. Scopul cenaclului era promovarea talentelor artistice şi a operelor create de către aceştia.

        Existenţa şcolii de artă Bucureşti, unde o parte din tinerii care nu intrau la Academia de Artă îşi continuau studiile, a dus la creşterea numărului de artişti dornici de afirmare. Deşi ei erau priviţi ca amatori, unii absolvenţi ai acestei şcoli au dat dovadă de mult profesionalism, ceea ce denotă că sistemul de evaluare la concursul de admitere în Academia de Artă funcţiona pe aceleaşi principii ca şi astăzi, fapt care defavoriza pe cei cu un talent deosebit.

        Cenaclul artistic nu a răspuns în totalitate nevoilor existente, el fiind inactiv, fără să justifice scopul înfiinţării.

        Alături de grupul cenaclului “Ştefan Demetrescu” vin şi alţi artişti ai vremii şi împreună hotărăsc înfiinţarea Asociaţiei Artiştilor Plastici. S-au trimis mai multe memorii Comitetului de Cultură dar cererea pentru înfiinţarea asociaţiei a fost respinsă pe motivul amatorismului acesteia. Se redacteaza de către Dr. Aurel Mărgineanu, Statutul de Funcţionare al Asociaţiei care, ulterior, va fi modificat la cererea Comitetului de Cultură.

        În anul 1972, în luna mai, are loc prima convocare a artiştilor absolventi ai Şcolii Populare de Artă Bucureşti. Adunarea nu are loc deoarece prezenţa a fost sub aşteptări. În 10 iulie 1972 are loc o nouă adunare în care se hotărăşte constituirea asociaţiei conform statutului redactat de Dr. Aurel Mărgineanu. Autorităţile nu ţin cont de aceste hotărâri. Urmează o nouă adunare, în data de 12 noiembrie 1972, la care se ia din nou decizia de înfiinţare a asociaţiei.

        Asociaţia primeşte votul de înfiinţare conform statutului prezentat şi aprobat în adunarea artiştilor în data de 31 martie 1973.

        Data constituirii asociaţiei a fost fixată pe 24 mai 1973, când a şi fost numit primul Consiliu de conducere.

        Preşedinte de onoare a fost domnul Sabin Bălaşa, primul preşedinte ales fiind Dr. Aurel Mărgineanu care deţine această funcţie până în 04 februarie 1977.

        Din februarie 1977 până în prezent, în ordine cronologică, la conducerea Asociaţiei Artiştilor Plastici Bucureşti, s-au succedat:

 • 1977 – 1989
       domnul Vasile Parizescu
 • După 1989
       domnul Corici Cezar
       domnul Mircea Ionel
       domnul Segărceanu Dan
 • 2001 – 2010
       domnul Dumitru Nicolae Chilia
 • 2011 – 2013
       domnul Mihai Boroiu
 • 2014 – până în prezent
       domnul Dumitru Nicolae Chilia

        În anul 2001, când a fost ales ca preşedinte domnul Dumitru Nicolae Chilia, Asociaţiei Artiştilor Plastici Bucureşti îşi schimbă sediului din piaţa Rosetti, nr. 2, sector 2, în noul sediu din Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 37, sector 2 (obţinut prin bunăvoinţa primarului Neculai Olţanu).

        Din 2014 domnul Dumitru Nicolae Chilia continuă activitatea Asociaţiei Artiştilor Plastici Bucureşti în condiţiile prezentului, prin desfăşurări susţinute de expoziţii personale şi de grup ale membrilor, a saloanelor tradiţionale, de iarnă, primăvară, vară şi toamnă, în locaţii din ce în ce mai puţine (din ce în ce mai greu de obţinut).

        Asociaţia a luptat ani întregi pentru a continua expunerile în parcul Herăstrău, în pavilioanele A şi B, reconstruite special ca săli pentru expoziţiile de artă plastică şi iată, acum, la data publicării acestui scurt istoric, au trecut deja cinci ani şi aceste locaţii plus încă două din acelaşi parc, au rămas goale, nefolosite, pentru că aşa a decis A.L.P.A. Bucureşti cu acordul Primăriei Generale a Capitalei. Au fost depuse mereu, în zadar însă, memorii şi sesizări la cele două instituţii.

Conducerea AAPB

© 2023 Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti | Intrari (RSS) si Comentarii (RSS)