TIS S.R.L.

Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti

asociatie neguvernamentala si nonprofit, cu personalitate juridica

facebook

Membrii AAPB

Florian Carmen

Gacichevici Alexandrina

Gafton Tudor Voinea

Gainaru Cecilia Mirela

Gheorghe Anne – Marie

Gheorghiu Elena

Ghitulescu Ionel Adonis

Grigorescu Elena

Hintia Gabriela

Iacob Irinel Daniela

Ionel Mestes Georgiana

Ionescu Carmen (Carion)

Ionescu Cristina Luciana

Ionescu Doina

Istrate Gelu

Iurkiewicz Elena Varvara

Ivascu Elisa

Juverdeanu Mariela

Lungutescu Mariana

Lupulescu Anamaria

Machedonski Cristina

Magureanu Liliana

Maican Angelica Mona

Maioru Viorica

Manache Elena

Marcus Petre

Margescu Despina

Marin Gabriel

Marin Mihai Nasturas

Marin Valeriu Eugen

Marinescu Cristiana

Marinescu Gabriela

© 2023 Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti | Intrari (RSS) si Comentarii (RSS)