TIS S.R.L.

Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti

asociatie neguvernamentala si nonprofit, cu personalitate juridica

facebook

 1. Consiliul Director

 2. Dumitru Nicolae Chilia - presedinte
 3. Daniela Pavel - vicepreședinte
 4. Irina Forgo
 5. Alina Meran
 6. Aristotel Bunescu
 1. Bunescu Aristotel - secretar sectie critica - ziarist specializat în arte vizuale
 2. Cornea Laura - membru
 3. Dinu Alexandrina - membru
 4. Ionescu Carmen - membru
 5. Nicolau Cornelia Luminita - membru

 • Aciobanitei Stefania - cenzor
 • Plata cotizațiilor se va face în contul urmator:

  TITULAR: Asociația Artiștilor Plastici
  Cont IBAN CEC Bank SA: RO24CECEB50337RON0650094
  E-mail: office@aapb-arte.ro, Tel.: 076.061.2311

  - în fiecare joi între 1600 - 1900
  Pentru plata cash va rugam sa va prezentati la casierie in Calea Grivitei nr. 89,
  in prima si a treia joi a lunii, intre 1500-1730. Tel. casierie: 0769.258.790

Regulament de ordine interioară

 1. Orice informaţie legată de activitatea AAPB se obţine de la 0731 903 984
 2. Secretariatul AAPB nu anunţă membrii pentru activităţile asociaţiei.
 3. Necunoaşterea regulamentului de ordine interioară nu are nici o scuză.
 4. Plata cotizaţiei se va face până pe data de 30 oct. a anului în curs.
 5. Depăşirea termenului, atrage după sine neprogramarea în expoziţii pentru anul următor.
 6. Prezentarea şi numărul lucrărilor pentru saloanele AAPB se face la data cerută de comisia de organizare.
 7. Comisia de pictură şi organizare a saloanelor, îşi rezervă dreptul de a valida lucrările panotate în expoziţie.
 8. Fiecare membru participant la salon are obligaţia să facă de serviciu îndeplinindu-şi sarcinile aferente programului de expoziţie.
 9. Lucrările expuse în saloanele AAPB se ridică în decurs de maxim 3 zile după ultima zi de expunere. Peste această perioadă AAPB nu-şi asumă răspunderea pentru integritatea sau dispariţia Ior.
 10. Cererile de expunere în expoziţiile personale sau de grup, pentru anul următor, depuse după perioada stabilită (15 sept-30 octombrie anul în curs), nu se iau în considerare.
 11. Cererile de înscriere pentru noii  membri se depun în fiecare joi ale săptamânii (între orele 1500 -1800 ) şi se analizează în ultima joi din luna respectivă, zi în care consiliul se întruneşte în şedinţa lunară.
 12. Membrii înscrişi în anul în curs au dreptul şi obligaţia să expună personal la sediul  AAPB (minim 10 lucrări - expoziţie de debut), după care intră în progrămările anului următor pentru expoziţiile de grup.
Consiliul de conducere

© 2024 Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti | Intrari (RSS) si Comentarii (RSS)