TIS S.R.L.

Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti

asociatie de interes national, neguvernamentala si nonprofit, cu personalitate juridica

facebook
30 - 04 - 2017

Revista „Viata Medicala” – INVITATIE la aniversare

Membrii
Asociatiei Artistilor Plastici Bucuresti
sunt invitati
la aniversarea revistei
„Viata Medicala”
programata vineri 12 mai 2017, ora 1630
la Camera de Comerț București,,
Sala de festivitati (etajul II)
Str. Ghica, Nr. 2.

Prezinta dl redactor Mihailide Mihail
Expun tablouri dr Paulian Elena și membri ai Cenaclului de arte plastice al medicilor „I. Tuculescu”.

Conducerea AAPB

Comentariile nu sunt permise.

© 2020 Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti | Intrari (RSS) si Comentarii (RSS)