TIS S.R.L.

Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti

asociatie de interes national, neguvernamentala si nonprofit, cu personalitate juridica

facebook

Consiliul de conducere

 1. Dumitru Nicolae Chilia - preşedinte

 2. Anton Cristiana - vicepreşedinte

 3. __________ - şef secţie pictură
 1. Cristian Chifu - membru
 2. Mariana Lunguţescu - membru
 3. Marinescu Cristiana - membru
 4. Piron Roxana-Georgeta - membru
 • Vîlsănescu Elisabeta- sef comisie cenzori
 • Rad Ana - cenzor
 • Vîlsănescu Elisabeta - cenzor
 • aapb_gi@yahoo.it
 • numere provizorii: +04 0761 629 023 sau +04 0720 907 180 - în fiecare joi între 1600 - 1900
 • Str. Gheorghe Pop de Basesti, Nr. 37, sector 02, Bucuresti

Regulament de ordine interioară

 1. Orice informaţie legată de activitatea AAPB se obţine de la vicepresedinte AAPB telefon: 0761 629 023, sau administrator site: 0720 907 180.
 2. Secretariatul AAPB nu anunţă membrii pentru activităţile asociaţiei.
 3. Necunoaşterea regulamentului de ordine interioară nu are nici o scuză.
 4. Plata cotizaţiei se va face până pe data de 30 oct. a anului în curs.
 5. Depăşirea termenului, atrage după sine neprogramarea în expoziţii pentru anul următor.
 6. Prezentarea şi numărul lucrărilor pentru saloanele AAPB se face la data cerută de comisia de organizare.
 7. Comisia de pictură şi organizare a saloanelor, îşi rezervă dreptul de a valida lucrările panotate în expoziţie.
 8. Fiecare membru participant la salon are obligaţia să facă de serviciu îndeplinindu-şi sarcinile aferente programului de expoziţie.
 9. Lucrările expuse în saloanele AAPB se ridică în decurs de maxim 3 zile după ultima zi de expunere. Peste această perioadă AAPB nu-şi asumă răspunderea pentru integritatea sau dispariţia Ior.
 10. Cererile de expunere în expoziţiile personale sau de grup, pentru anul următor, depuse după perioada stabilită (15 sept-30 octombrie anul în curs), nu se iau în considerare.
 11. Cererile de înscriere pentru noii  membri se depun în fiecare joi ale săptamânii (între orele 1500 -1800 ) şi se analizează în ultima joi din luna respectivă, zi în care consiliul se întruneşte în şedinţa lunară.
 12. Membrii înscrişi în anul în curs au dreptul şi obligaţia să expună personal la sediul  AAPB (minim 10 lucrări - expoziţie de debut), după care intră în progrămările anului următor pentru expoziţiile de grup.
Consiliul de conducere

© 2021 Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti | Intrari (RSS) si Comentarii (RSS)